Phòng loại I
   Phòng loại I
Phòng loại II
   Phòng loại II
Phòng loại III
   Phòng loại III
Phòng VIP

- Diện tích: 38m2
- Máy điều hòa không khí
- Tủ áo, tủ lạnh đồ uống
- Giường 1,6 x 2m: 02 cái
- TiVi màn hình LCD 32"
- Điện thoại nội bộ
- Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
- Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
- Truyền hình cáp, Truy cập internet Wifi
- Nhà vệ sinh
- Dép đi trong phòng
- Diện tích 7m2
- Cabin tắm
- Máy nước nóng
- Các vật dụng vệ sinh cá nhân

Phòng VIP
Giá:  500.000vnđ
Phòng loại I

Phòng Ngủ

- Diện tích 25m2

- TiVi màn hình LCD 32"

- Truyền hình cáp, Truy cập internet Wifi

- Tủ áo, tủ lạnh đồ uống

- Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm

- Bộ ấm pha trà, Bình đun nước nóng

- Giường 02 cái: loại 1,6x2m và 1,2x2m

- Máy điều hòa không khí

- Điện thoại nội bộ

Phòng Vệ Sinh

- Nhà vệ sinh

- Dép đi trong phòng

- Diện tích 3.8m2

- Cabin tắm

- Máy nước nóng

- Các vật dụng vệ sinh cá nhân

Phòng loại I
Giá:  450.000vnđ
Phòng loại II

Phòng ngủ
    - Diện tích 18m2
    - TiVi màn hình LCD 32"
    - Truyền hình cáp; Truy cập internet Wifi
    - Tủ lạnh đồ uống, Tủ áo
    - Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
    - Bộ ấm pha trà, Bình đun nước nóng
    - Giường 02 cái: loại 1,6x2m và 1,2x2m
    - Máy điều hòa không khí
    - Điện thoại nội bộ
    Phòng vệ sinh
    - Nhà vệ sinh
    - Dép đi trong phòng
    - Diện tích 3.8m2
    - Cabin tắm
    - Máy nước nóng
    - Các vật dụng vệ sinh cá nhân

Phòng loại II
Giá:  380.000vnđ
Phòng loại III

 Phòng Ngủ
    - Diện tích 9m2
    - TiVi màn hình LCD 32"
    - Truyền hình cáp, Truy cập internet Wifi
    - Tủ lạnh đồ uống, Tủ áo
    - Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
    - Bộ ấm pha trà, Bình đun nước nóng
    - Giường 1,6x2m: 01 cái
    - Máy điều hòa không khí
    - Điện thoại nội bộ
    Phòng Vệ Sinh
    - Nhà vệ sinh
    - Dép đi trong phòng
    - Diện tích 3m2
    - Cabin tắm
    - Máy nước nóng
    - Các vật dụng vệ sinh cá nhân

Phòng loại III
Giá:  300.000vnđ
Phòng loại IV

- Diện tích: 38m2
- Máy điều hòa không khí
- Tủ áo, tủ lạnh đồ uống
- Giường 1,6 x 2m: 02 cái
- TiVi màn hình LCD 32"
- Điện thoại nội bộ
- Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
- Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
- Truyền hình cáp, Truy cập internet Wifi
- Nhà vệ sinh
- Dép đi trong phòng
- Diện tích 7m2
- Cabin tắm
- Máy nước nóng
- Các vật dụng vệ sinh cá nhân

Phòng loại IV
Giá:  0.000vnđ
Copyright © tinhoahotel.com. All rights reserved.
2.677  lượt xem